ETAPELE NECESARE INFIINTARII UNUI CLUB SPORTIV

0
4267

Înființare Club Sportiv – Acte necesare pentru înființarea unui club sportiv, a unei asociații sportive nonprofit – ONG.

Echipamente Sportive - TAPAE
Echipamente Sportive – TAPAE

ETAPELE NECESARE INFIINTARII UNUI CLUB SPORTIV

organizat ca asociatie nonprofit (ONG)

1. Rezervarea denumirii la Ministerul Justitiei- valabilitate 6 luni de la emitere

-membrii fondatori vor alege o denumire care sa aiba relevanta pentru ei sau pentru activitatile sportive ce vor fi desfasurate;ex. “ CLUB/CLUBUL SPORTIV…..”

2. Stabilirea sediului clubului

-daca va fi stabilit intr-un apartament de bloc se vor obtine acordul asociatiei de proprietari si acordurile vecinilor (sus/jos/stanga/dreapta) – fara acord daca in contract se mentioneaza expres ca nu se desfășoară activitate la sediu – ;

-in functie de persoana care detine apartamentul vom stabili ce fel de contract se va incheia intre proprietar si club (inchiriere, comodat etc);

-in orice situatie este necesara o copie a actului de proprietate, pentru a face dovada ca proprietarul are dreptul sa inchirieze/sa dea in comodat spatiul

3. Obtinerea cazierelor fiscalepentru membrii fondatori. Acestia trebuie sa fie in numar de minim 3 persoane fizice sau juridice. Cazierele se obtin de la administratia financiara/directia de taxe si impozite din sectorul/orasul in care locuieste membrul fondator. Termenul de valabilitate este de 30 zile de la emitere.

4. Redactarea statutului clubului. pentru aceasta operatiune este nevoie de:

-copie CI/BI membrii fondatori;

– stabilirea organelor de conducere (comitetul director format din minim 3 persoane/1 persoana poate fi si din afara membrilor fondatori: Presedinte, vicepresedinte, membru);

– stabilirea ramurilor de sport ce vor fi practicate de membrii legitimati ai clubului

– stabilirea culorilor clubului;

– stabilirea emblemei (se va desena si se va atasa la statut in vederea autentificarii);

autentificarea unei declaratii pe propria raspunderedata in fata notarului de persoana care este imputernicita de asociati sa formuleze cererea de inscriere la Judecatorie si care va cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului (conform prev. art.7 alin.(2) lit.c^2, raportat la dispozitiile Legii nr.129/2019) – numai in cazul in care avem membri persoane juridice

5. Autentificarea statutului la notariat – se semneaza in fata notarului de catre membrii asociati fondatori; **recomandare de a obtine de la notar un numar mai mare de duplicate (7-8 ex); daca actele se prezintă judecătoriei doar sub semnatura privată, atunci este obligatorie obtinerea ulterioara de copii legalizate de notar pentru a putea fi depuse la MS si la afilierea la federatii.

6. Depunerea patrimoniului la o banca aleasa de fondatori pentru ca in viitor sa deschida contul clubului (vor fi necesare un original si o copie xerox a statutului si actului constitutiv autentificate). – optional, se poate depune si ulterior infiintarii

7. Depunerea actelor la judecatoria de sector/oras in care se afla sediul social (cerere tip, taxa de timbru 100 lei, statut, dovada sediu, dovada patrimoniu-numai daca patrimoniul este constituit din aporturi in natură, dovada disponibilitate denumire, caziere fiscale, declaratie beneficiar real-numai daca avem persoane juridice membre, imputernicire pentru persoana desemnata sa efectueze formalitatile de inregistrare si sa reprezinte viitoarea persoana juridica)

8. Prezentarea la termenul de judecata pe care il va da instanta;

9. Ridicarea Sentintei/Incheierii prin care s-a acordat personalitate juridica- 4-5 copii legalizate- si a certificatului de inregistrare in registrul persoanelor juridice aflat la grefa judecatoriei;(dupa aproximativ 2-3 saptamani de la termen)

10. Depunerea si ridicarea actelor necesare inregistrarii fiscale – la administratia financiara de sector/oras unde se afla sediul social, pentru obtinerea codului fiscal se depune un dosar cu: declaratia 010 in doua ex. si copii certificate conform cu originalul ale tuturor actelor clubului +copia CI a persoanei care depune dosarul si ridica CIF-ul.

11. Depunerea si ridicarea actelor necesare obtinerii avizului si inregistrarii la Registrul Sportiv din cadrul Ministerului Sportului obtinerea Certificatului de Identitate Sportiva. Aceste acte sunt absolut necesare in vederea afilierii clubului la o federatie sportiva nationala si participarea sportivilor la campionate nationale (dureaza 30 zile).

Dosarul contine: 2 cereri tip care se gasesc pe site-ul MS, (eliberare aviz constituire si autorizatie de functionare), certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial (copie legalizata de notar); incheiere judecatoreasca de acordare personalitate juridica, statut in forma autentificata.copie legalizata de notar, dovada sediu si dovada patrimoniu (copii simple), dovada denumire (copie simpla)

12. Deschiderea contului curent la banca. Actele necesare si procedura depind de regulile fiecarei banci.

Asociatie Sportivă sau Club Sportiv? Care sunt diferențele ? Cine poate primi sponsorizări ?

#clubsportiv #asociatiesportiva #acteinfiintareclub

Echipamente Sportive - TAPAE.ro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here