Asociatie Sportivă sau Club Sportiv? Care sunt diferențele ? Cine poate primi sponsorizări ?

0
2941

Club Sportiv sau Asociație Sportiva? Avantaje și Dezavantaje?

Care este diferenta intre o asociatie sportiva si un club sportiv?

Asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică. Dar constituirea unei asociaţii sportive fără personalitate juridică dă dreptul acesteia la obţinerea unui certificat de identitate sportivă, precum şi la afilierea la asociaţia judeţeană, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea participării la competiţiile sportive oficiale locale.
Procedura de infiintare e mai simpla, evidenta contabila mai simpla.

Deci cu o asociatie se poate lua parte la competitii naționale sau internaționale?

Pentru participare la competitii sportive oficiale de nivel national sau international e nevoie ca structura sportiva sa fie club sportiv in sensul Legii 69 / 2000, in concret o asociatie constitutia pe OG 26 / 2000 care a obtinut avizul si autorizatia de functionare ca structura sprotiva de la MTS si Certificatul de Identitate Sportiva – CIS.

Deci este nevoie de CIS – Certificat de Identitate Sportivă pentru a putea face parte dintr-o federație națională sau pentru a putea organiza evenimente naționale și internaționale!

Ce se va întâmpla cu CIS-urile Cluburilor Sportive care își modifică actele conform LEGII 129/2019 ?

Se reiau procedurile de Finanțare pentru Structurile Sportive din Cluj-Napoca.

În condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Clubul Sportiv este o asociaţie, persoană juridică de drept privat făra scop patrimonial.

Cluburile Sportive de drept privat sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in conditiile legii 69/2000 si a O.G. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii (alin.1, art.26, legea 69/2000);
Cluburile sportive de drept privat sunt persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale pe actiuni ( alin.2, art.26, legea 69/2000);
Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite in conditiile legii, ca structuri mono sau polisportive ( art.27, legea 69/2000);
Cluburile sportive au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si patrimoniului aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii ( alin.1, art.28, legea 69/2000);

Vor fi în pericol Federațiile ai căror membri fondatori (cluburi sportive) sunt pe cale de a fi dizolvați ?

Ce este mai exact un club sportiv ?

Cluburile sportive reprezinta structuri sportive (cluburi sau asociații) care activeaza in temeiul Legii nr. 69/2000, si anume legea educatiei fizice si sportului.

Conform acestei legi, cluburile sportive sunt de mai multe feluri, si anume:

Cluburile sportive pot fi constituite fie ca structuri monosportive, fie polisportive, avand un regim propriu de gestionare si de administrare a bugetului si a patrimoniului, buget care se aproba de catre adunarea generala.

Scopul infiintarii unui club sportiv il reprezinta desfasurarea activitatilor sportive in una sau mai multe ramuri sportive, respectiv selectionarea, initierea si pregatirea sportivilor in aceasta ramura, precum si participarea la competitii sportive interne si internationale ori alte activitati conexe.

Scopul infiintarii clubului sportiv nu poate fi constituit de activitati care apartin unor alte domenii de activitate, insa acestea pot infiinta sectii in functie de ramurile sportive.

Cluburile sportive pot infiinta și ca societati comerciale?

Da. Cluburile sportive pot sa infiinteze societati ale caror dividende vor fi investite fie in desfasurarea activitatii societatilor respective, fie in realizarea scopului clubului sportiv care le-a infiintat.

Ca si activitati economice care pot fi intreprinse de catre cluburile sportive, acestea pot dispune de bunurile aflate in proprietatea acestora, pot sa incheie contracte de imprumut sau sa desfasoare alte activitati conexe daca acestea se afla in stransa legatura cu scopul persoanei juridice.

Ce elemente trebuie sa cuprinda actul constitutiv al unui club sportiv?

Actul constitutiv al unui club sportiv va trebui sa cuprinsa, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele elemente:

  • ▪ datele de identificare ale asociatilor;
  • ▪ denumirea asociatiei;
  • ▪ sediul social;
  • ▪ exprimarea vointei de asociere si a scopului clubului sportiv;
  • ▪ patrimoniul initial;
  • ▪ durata de functionare;
  • ▪ componenta organelor de conducere, de control si de administrare;
  • ▪ persoana care este imputernicita sa deruleze procedura de obtinere a personalitatii juridice;
  • ▪ semnaturile asociatilor.

Clubul sportiv va fi constituit din cel putin 3 persoane care vor forma adunarea generala.

Consiliul director detine atributia de a pune in executare hotararile adunarii generale, putand si format si din persoane din afara asociatiei.

In cazul in care numarul asociatilor este mai mare de 15, devine obligatorie numirea unui cenzor.

Este util de stiut faptul ca autentificarea actului constitutiv este conditionata de prezentarea dovezii eliberate de catre Ministerul Justitiei referitoare la disponibilitatea denumirii ori a refuzului eliberarii acesteia.

Ce sunt cluburile sportive persoane juridice de drept public?

Conform legii cadru in acest domeniu, cluburile sportive de drept public reprezinta persoane juridice care se infiinteaza ca institutii publice aflate in subordinea organelor administratiei de stat si care au ca obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.

Aceste cluburi sportive, care pot fi atat monosportive, cat si polisportive, se organizeaza si functioneaza dupa regulamente proprii care trebuie sa cuprinda anumite elemente, precum: denumirea, forma juridica, sediul, patrimoniul s.a.

Cum se infiinteaza cluburile sportive organizate ca societati pe actiuni?

Aceste cluburi sportive se infiinteaza in baza art. 31 si 31 din legea nr. 69/2000, precum si in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile.

Infiintarea acestui tip de club sportiv este conditionata de obtinerea unei licente din partea federatiei sportive nationale, aceste cluburi organizandu-se pentru o singura disciplina sportiva.

Cine poate primi mai ușor sponsorizări ? O ASOCIAȚIE SPORTIVĂ ( fără personalitate juridică ) sau un Club Sportiv ?

Răspunsul e simplu: Cluburile Sportive !!!

Se reiau procedurile de Finanțare pentru Structurile Sportive din Cluj-Napoca.Echipamente Sportive - MMAdirect.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here